​Value Company Oy tietosuojaselvite
Tämä on Value Company Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä kerromme henkilötietojen käsittelyn ja keruuta
koskevista vaatimusten huomioimisesta yrityksessämme. Tietosuojalla turvaamme henkilötietojen
yksityisyyttä, varmistamme oikeudet ja oikeusturvan.

Rekisterin nimi
Value Company Oy asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
c/o Tuure, Kyyniönlahdentie 9, 12700 Loppi, Y-tunnus: 3022461-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juhani Tuure, puh. 040 507 4330, juhani.tuure@valucompany.fi

Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden tallennus
Value Company Oy saa asiakastietoja lähetetyn yhteydenotto/palautelomakkeen kautta. Internetsivuilta
kerätyt tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirtyvät hetkellisesti Value Company
Oy:n asiakasrekisteriin. Kaikki haltuumme tulevat henkilötiedot on minimoitu ja ne ovat täsmällisiä ja
välttämättömiä palvelun käytön kannalta. Rekisteritietojen kerääminen perustuu suostumukseen. Sinun on
oltava yli 18 –vuotias, jotta voit antaa meille henkilökohtaisia tietoja. Jos huomaamme, että keräämme alle
18-vuotiaiden henkilötietoja, ryhdymme toimiin tietojen poistamiseksi mahdollisimman pian.
Verkkosivustolla rekisteröityä tai muuten yritykselle ilmoitettuja henkilötietoja ei koskaan myydä
kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme lain mukaisia tietosuojaperiaatteita:

  • Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti, lainmukaisesti, asianmukaisesti ja
  • rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
  • Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä sekä vain tarpeellisen määrän.
  • Päivitämme sekä kerättyjä tietoja että niiden keräämistä aina tarvittaessa. Kaikki epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
  • Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta. Henkilötiedot säilytetään aina muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
  • Henkilötietojen käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla niillä määritellyillä henkilöillä, joilla tietojen käsitteleminen on välttämätöntä.
  • Emme luovuta hallussamme olevia asiakastietoja muiden yritysten tai yhteisöjen käyttöön.
  • Ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista on valvontaviranomaiselle viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, ilmoitamme tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Oikeutesi: Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Value Company Oy:lle henkilötietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat
rekistereissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön
esittämisestä.

Tietojen ja tietosuojapolitiikan muutokset
Value Company Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjä milloin tahansa, tarvittaessa,
parantaakseen niitä edelleen.

Evästeiden käyttö
Verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla voit esimerkiksi löytää nopeammin tietoja,
joita tarvitset. Käyttämällä sivustoamme annat luvan evästeiden käyttöön.
Käytämme Google Analytics -seurantatyökalua kerätäksemme tietoa kävijöiden liikkumisesta sivustolla.
Seuranta auttaa meitä parantamaan sivuston toimintaa ja nopeuttamaan tiedon löytymistä. Google
Analytics tallentaa esimerkiksi kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä ja
sivuja olet klikannut. Google Analytics ei tunnista nimeäsi tai osoitettasi, joten emme voi selvittää
kävijöiden henkilöllisyyksiä.

Näin poistat evästeet käytöstä
Toivomme, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollamme. Mikäli et halua käyttää evästeitä, saat ne pois
käytöstä selaimessasi olevien asetusten kautta. Mikäli päädyt poistamaan evästeet käytöstä, osa tämän
sivuston sisällöistä ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla eli käyttäjäkokemuksesi saattaa muuttua.